ความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน จัดได้ว่าเป็นอีกแนวทาง ที่จะช่วยในการช่วยอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การสร้างบ้านแต่ละหลังได้รับความสนใจจากเจ้าของบ้านมากกว่าในสมัยก่อน ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดนำมาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดในการประยุกต์ใช้สภาพแวดล้อม เราเองเมื่อได้ยินคำว่าบ้านประหยัดพลังงานก็คงจะนึกภาพเข้าใจได้โดยทันทีว่าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานที่ใช้ภายในบ้านแน่นอนจริงไหมล่ะครับ

ภูมิประเทศและสภาพอากาศของไทยเราที่ร้อนชื้นแบบสุดๆนั้น เหมาะสมกับบ้านประหยัดพลังงานเป็นอย่างดี สามารถประยัดพลังงานได้มากกว่าบ้านทั่วไปหลายเท่า คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สำคัญคือราคาไม่แพงไปกว่าบ้านที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน

ประโยชน์ของการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานก็มีอยู่มากมาย ทั้งในส่วนของการช่วยลดภาระของระบบปรับอากาศภายในบ้าน เป็นการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดและลดน้อยถอยลงไปทุกวันอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ให้เป็นไปตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

บ้านประหยัดพลังงานมีหลากหลายประเภท แต่เบื้องต้นที่นิยมจะมีด้วยกันอยู่ 3 รูปแบบ แต่ละแบบก็ยังแยกย่อยแตกต่างกันไปตามแนวคิดและการออกแบบ และยังมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ลองไปดูกันได้เลย

บ้านประหยัดพลังงานแบบ PASSIVE HOUSE บ้านที่เน้นการออกแบบให้บ้านมีความเย็นและอยู่สบายโดยวิถีทางธรรมชาติ แบบบ้านที่มีลักษณะของโครงสร้างที่สามารถลดการใช้หรือความต้องการพลังงานในตัวเอง ณะเดียวกันก็ยอมรับเรื่องการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีการเตรียมการสำหรับการทำให้เกิดความเย็นด้วยวิธีกลไกและพึ่งพาเทคโนโลยี (Active Cooling) ถ้าเป็นบ้านในลักษณะนี้ในบ้านเราให้นึกถึงบ้านทรงไทย หลังคาสูงช่วยจัดการเรื่องความร้อน ทำให้อัตราความต้องการใช้พลังงานลดลง โดยบ้านประหยัดพลังงานแบบ Passive จะมุ่งเน้น การออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ซึ่งรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารเป็นหลักสำคัญ

บ้านประหยัดพลังงานแบบ Active เป็นการออกแบบบ้านเพื่อให้เกิดความเย็นโดยการพึ่งพาเทคโนโลยีหรือ Active Cooling นั้น เป็นการติดตั้งระบบปรับอากาศให้กับตัวบ้าน โดยเน้นการเปิดเครื่องปรับอากาศมากกว่าการเปิดหน้าต่าง ลักษณะบ้านแบบนี้เราจะคุ้ยเคยกันดีเช่นจะใช้วัสดุที่มีการพัฒนาเพื่อช่วยในการกักเก็บความเย็นภายในบ้าน ติดฟิล์มกรองแสงเพื่อลดความร้อน จึงทำให้ช่วยลดความต้องการใช้พลังงานเพื่อปรับอุณหภูมิภายในบ้านน้อยลงได้

บ้านประหยัดพลังงานแบบ Zero Energy เป็นแนวคิดการสร้างบ้านแบบยั่งยืน เน้นใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นศูนย์ กำลังได้รับความสนใจกันอย่างมาก เพราะการออกแบบบ้านที่ทำให้ความต้องการในการใช้พลังงานน้อย มีการติดตั้งระบบที่ทำให้บ้านสามารถผลิตพลังงานขึ้นเพื่อใช้งานเอง เช่นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ถือได้ว่าเป็นบ้านประหยัดพลังงานในอุดมคติ บ้างก็มีการระบายอากาศในบ้านโดยใช้ระบบ Heat Recovery ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนและความชื้นระหว่างอากาศภายใน และ อากาศภายนอก ผ่านตัวกรองอากาศเพื่อถ่ายเทความร้อน มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและช่วยให้การใช้พลังงานของผู้อยู่อาศัยลดลงได้จริง อีกไม่นานเราคงจะได้เห็นว่ามีบ้านแบบ Zero Energy เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในงบการสร้างบ้านที่ถูกลงอย่างแน่นอน