ประเภทของเสาเข็ม และการตอกเสาเข็ม

เสาเข็ม โดยทั่วไปจะแยกออกเป็น 2 ประเภท ทำหน้าที่รับน้ำหนักบ้านหรืออาคารและถ่ายลงสู่ชั้นดิน ซึ่งลักษณะของการออกแบบและคำนวณถึงความปลอดภัยในการรับน้ำหนักของบ้านและเสาเข็มนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าวิศวกรผู้ออกแบบ จะเลือกวิธีคำนวณให้เสาเข็มถ่ายน้ำหนักสู่ชั้นดินในรูปแบบไหน เสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มที่นิยมใช้มากที่สุดในบ้านเรา
จุดดีจุดด้อย เสาเข็มตอกทั่วไป จะมีหน้าตาต่างกันมีทั้งแบบสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม ตอกลงไปง่าย และแบบเสาเข็มกลม สามารถรับแรงได้มากกว่าเสาเข็มแบบแรก ผลิตโดยการปั่นหมุนคอนกรีตให้เสาเข็มออกมากลมและกลวง และในแบบของเสาเข็มเจาะแบบแห้ง เป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 ตันต่อต้น ในการเลือกใช้จะต้องให้ทางวิศวกรเป็นผู้ตัดสินใจ โดยจะตัดสินใจจาก ข้อสังเกตและทราบปัญหาก่อน แล้วเปรียบเทียบความจำเป็น ราคารวมถึงงบประมาณที่วางไว้ด้วย

การตอกเสาเข็มจะต้องคำนวณให้น้ำหนักอาคารถ่ายลงสู่เสาเข็มและชั้น ด้วยแรงฝืดระหว่างเสาเข็มกับชั้นดินนั้นๆตามความยาวของเสาเข็ม เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปทรงตัวไอ หากเป็นดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งเป็นดินอ่อน ความยาวของเสาเข็ม ควรจะต้องลึกประมาณ 16.00 – 21.00 เมตร โดยก่อนจะอนุญาตให้ทำการตอกเสาเข็ม เราควรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเสียก่อนด้วย